Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat dla Świadczeniodawców w sprawie świadczeń udzielanych inwalidom wojennym i wojskowym oraz kombatantom

13-11-2007
Komunikat dla Świadczeniodawców w sprawie świadczeń udzielanych inwalidom wojennym i wojskowym oraz kombatantom

Przypominamy wszystkim Świadczeniodawcom mającym umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, iż zgodnie z Art.47c znowelizowanej Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - inwalidom wojennym i wojskowym oraz kombatantom przysługuje udzielanie poza kolejnością świadczeń w trybie planowym.
Niniejszy zapis powstał celem należytego zabezpieczenia opieki dla potencjalnych ofiar działań prowadzonych na obszarach objętych walkami, a także inwalidów wojennych okresu II wojny światowej. Zwracamy Państwa uwagę na konieczność respektowania niniejszej regulacji.


Biuro Rzecznika Prasowego
Małopolskiego Oddziału NFZ

Wszystkie aktualności