Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat dla Świadczeniodawców w sprawie zmiany zasad wydawania w 2011 roku zgód indywidualnych w zakresie kontynuacji leczenia

10-01-2011
Komunikat dla Świadczeniodawców
w sprawie zmiany zasad wydawania w 2011 roku zgód indywidualnych
w zakresie kontynuacji leczenia pełnoletnich pacjentów w placówkach dla dzieci
 
 
            Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie uprzejmie informuje, iż w 2011 roku uległy zmianie zasady wydawania zgód indywidualnych w zakresie kontynuacji leczenie pełnoletnich pacjentów w placówkach dla dzieci.
 
            Zasady  te określone zostały  Zarządzeniem Nr 65/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 października 2010 r. w sprawie przyjęcia do stosowania w Narodowym Funduszu Zdrowia wzorów wniosków o indywidualne rozliczenie Świadczeń i Bazy Zgód Indywidualnych, z uwzględnieniem zmian wynikających z Zarządzenia Nr 84/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. (pełne teksty dostępne na stronie www.nfz.gov.pl).
 
W związku z powyższym wyjaśniamy, iż w Portalu Świadczeniodawcy pojawiła się nowa funkcjonalność dotycząca przedmiotowych zgód wraz ze stosowną instrukcją, którą możecie Państwo pobrać ze strony  ISI (sekcja procedury):
            Ponadto informujemy, że użytkownicy portalowi niebędący administratorami winni mieć nadane w Portalu Świadczeniodawcy odpowiednie uprawnienia o nazwie „Wnioski o zgodę indywidualną”. Uprawnienia te nadaje administrator po stronie świadczeniodawcy. Po ich nadaniu dostępny będzie link – „Przegląd wniosków o zgody indywidualne” (w Portalu Świadczeniodawcy, w sekcji - Umowy na realizację świadczeń).
 
 
 
Wydział Spraw Świadczeniobiorców
MOW NFZ
                                                          
 
Wszystkie aktualności