TIP

800 190 590

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat dla Świadczeniodawców w zakresie Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej

21-11-2007
Komunikat dla Świadczeniodawców w zakresie Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej

Małopolski Oddział planuje jeszcze w bieżącym roku dokontraktowanie świadczeń w zakresie pielęgniarskiej opieki długoterminowej celem zabezpieczenia pomocy dla pacjentów ze schorzeniami przewlekłymi z terenu Małopolski.
Po przeprowadzeniu precyzyjnego rozpoznania, co do możliwości finansowych i organizacyjnych - planowane jest zakontraktowanie około 100 etatów pielęgniarek opieki długoterminowej. Zamierzone działania w tym kierunku ze strony Oddziału są wynikiem analiz epidemiologicznych popartych sugestiami ze strony Świadczeniodawców zgłaszanymi w imieniu środowiska przez Małopolską Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych.Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Agnieszka Rawicz-Raciborska
Kierownik Sekcji ds. Opieki Długoterminowej,
Psychiatrycznej i Leczenia Uzależnień
Tel. 012-29-88-160

Wszystkie aktualności