Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat dla Świadczeniodawców w związku z rozliczeniem w 2007 roku

19-02-2008

Komunikat dla Świadczeniodawców w związku z rozliczeniem w 2007 roku

W związku z trwającym procesem rozliczania umów w poszczególnych rodzajach świadczeń za rok 2007, Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie uprzejmie informuje, że do Świadczeniodawców wysłane zostały dwa rodzaje dokumentów:
  • ugoda – stanowiąca rozliczenie świadczeń opieki zdrowotnej wykonanych i zapłaconych w ramach umowy oraz wykonanych w ilościach przekraczających liczby jednostek zapłaconych zgodnie z umową, dla których to świadczeń określono wartość wypłaty dodatkowego wynagrodzenia,
  • porozumienie – stanowiące rozliczenie świadczeń opieki zdrowotnej wykonanych i zapłaconych w ramach „limitów” określonych w umowie.
 
Porozumienie zostały wysłane do tych świadczeniodawców, którzy:
 
  1. nie złożyli stosownych wniosków o wypłatę dodatkowego wynagrodzenia z tytułu realizacji świadczeń ponad ilości określone w umowie lub złożyli je po ustalonym terminie,
  2. nie zrealizowali świadczeń w ilości przekraczającej ilości określone w umowie (brak „nadwykonań”)
 
W pozostałych przypadkach, do Świadczeniodawców wysłano ugody.
 
W związku z powyższym, przed podpisaniem otrzymanego dokumentu, prosimy
o szczegółowe zapoznanie się z jego treścią oraz dokładne sprawdzenie zawartych w nim danych.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do rodzaju przesłanego dokumentu lub kwot w nim zawartych, prosimy o niezwłoczny kontakt z właściwymi komórkami organizacyjnymi MOW NFZ.
 
Przypominamy również, iż do każdej ugody dołączony został załącznik określający zasady rozliczenia świadczeń za rok 2007.
Prosimy zatem o podpisanie zarówno ugody jak i w/w załącznika.
 
 
 
Wydział Ekonomiczno-Finansowy
tel. 12 29-88-260
 
Dział Obsługi Umów
tel. 12 29-88-205
tel. 12 29-88-210
Wszystkie aktualności