Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat dla wszystkich Świadczeniodawców – przypominający o zmianach w sprawozdawczości z zakresu list oczekujących

17-01-2012
Komunikat dla wszystkich Świadczeniodawców – przypominający o zmianach w sprawozdawczości z zakresu  list oczekujących
 
Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie przypomina, że od miesiąca lutego 2012 r. zmianie ulega zakres danych sprawozdawczych z zakresu list oczekujących, zgodny z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 września 2011 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz.U.11.215.1273).
W związku z powyższym, Zarządzeniem nr 5/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących list oczekujących, wprowadzony został nowy komunikat wymiany informacji pomiędzy Świadczeniodawcami a NFZ, który dostępny jest na  stronie internetowej Centrali NFZ pod poniższym adresem:
 
 
Przepisy ww. Zarządzenia będą miały zastosowanie w stosunku do danych, które będą przekazywane przez Świadczeniodawców komunikatem dotyczącym miesiąca lutego 2012 r. i miesięcy następnych (pierwsza przesyłka pomiędzy 29 lutym a 10 marca br.).
 
 
 
Wydział Spraw Świadczeniobiorców
Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ  
tel. (12) 29-88-306
(12) 29-88-315
 
 
 
Wszystkie aktualności