Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat do wszystkich świadczeniodawców (za wyjątkiem POZ) dot. wpisywania w sprawozdaniach z realizacji świadczeń daty wpisu

28-06-2007
Komunikat do wszystkich świadczeniodawców (za wyjątkiem POZ) dot. wpisywania w sprawozdaniach z realizacji świadczeń daty wpisu na listę oczekujących


W związku z opracowywaniem przez Centralę NFZ sprawozdań do Ministerstwa Zdrowia w zakresie kolejek oczekujących na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej, przypominamy o obowiązku podawania w komunikatach z realizacji świadczeń daty wpisu pacjenta na listę oczekujących.
W Pakiecie Świadczeniodawcy, aby ewidencjonowane dane o świadczeniach były kompletne i zawierały datę wpisu, o której mowa powyżej, należy:

  • przed wpisaniem do Pakietu danych świadczenia - wpisać pacjenta na listę oczekujących za pomocą modułu Obsługa kolejek oczekujących (funkcja Przegląd kolejek -> Oczekujący... -> Nowy...)
  • w odpowiedzi na monit aplikacji po zatwierdzeniu danych świadczenia - potwierdzić oznaczenie pozycji na liście oczekujących jako zrealizowanej.

Z uwagi na niekompletne dane (brak daty), może okazać się, że w tut. Oddziale NFZ brak jest osób oczekujących na udzielenie świadczeń, co nie odzwierciedla w pełni stanu faktycznego.

Wydział Spraw Świadczeniobiorców
Tel: (012) 29 88 307
Wszystkie aktualności