Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat dotyczący ANEKSÓW ROZLICZENIOWYCH - UGÓD rozliczających umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej realizowane w I

11-08-2015

Komunikat dotyczący ANEKSÓW ROZLICZENIOWYCH - UGÓD rozliczających umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej realizowane w I półroczu 2015 roku w rodzajach AOS/02 (ASDK)
oraz SOK (PET).

Zgodnie z treścią § 27 ust. 2 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2008, Nr 81 poz. 484) Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, że rozliczenie umowy powinno nastąpić w terminie 45 dni od zakończenia okresu rozliczeniowego.

W związku z powyższym, w dniu 12.08.2015 r. będą wydawane świadczeniodawcom aneksy rozliczeniowe - ugody rozliczające umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej realizowane w I półroczu 2015 roku w rodzajach AOS/02 (ASDK) oraz SOK (PET) –z uwagi na koniec I okresu rozliczeniowego.

Aneksy rozliczeniowe – ugody będą wydawane zgodnie z załączonym harmonogramem w siedzibie Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia:

  • w Krakowie przy ul. Józefa 21,
  • Delegaturze w Nowym Sączu,
  • Delegaturze w Tarnowie,
  • Delegaturze w Nowym Targu.

Prosimy o sprawdzenie posiadanego umocowania osób reprezentujących podmioty wykonujące działalność leczniczą do składania oświadczeń woli w przedmiocie zawierania aneksów rozliczających - ugód z Narodowym Funduszem Zdrowia, a w razie konieczności udzielnie stosownych pełnomocnictw.


Jednocześnie Małopolski OW NFZ w Krakowie informuje, że zasady szczegółowe dokonania naliczeń zostały przekazane do wiadomości świadczeniodawców poprzez portal ISI.


Małopolski OW NFZ w Krakowie uprzejmie prosi o niezawodne przybycie w wyznaczonym terminie z powodu konieczności zakończenia procesu uzgodnień do dnia 14 sierpnia 2015 roku.

Załącznik:


Harmonogram spotkań

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej
tel.12 29 88 153,

Wszystkie aktualności