Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat dotyczący materiałów informacyjnych dla świadczeniodawców w rodzaju ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE w zakresie

30-11-2012

Komunikat dotyczący materiałów informacyjnych dla świadczeniodawców w rodzaju ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE w zakresie pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej

W nawiązaniu do szkoleń w zakresie świadczeń w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej w rodzaju SPO, przeprowadzonych dla świadczeniodawców w Krakowie oraz Delegaturach MOW NFZ, Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie informuje, że na stronie internetowej MOW NFZ w zakładce Materiały informacyjne zostały umieszczone prezentacje dotyczące przepisów normujących postępowanie w  sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz aktualnych szczegółowych materiałów informacyjnych w /w zakresie.

Małopolski Oddział Wojewódzki
       Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie
Tel. 12-2988267

Wszystkie aktualności