TIP

800 190 590

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat dotyczący podpisywania aneksów do umów w rodzaju AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA

16-12-2014

Komunikat dotyczący podpisywania aneksów do umów w rodzaju
AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, że dla świadczeniodawców, udzielających świadczeń  w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna zostały przygotowane aneksy do umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2015.
W związku z powyższym, zapraszamy osoby reprezentujące świadczeniodawców i upoważnione do podpisywania umów do siedziby MOW NFZ w Krakowie przy ulicy Józefa 21 oraz do delegatur w Tarnowie, Nowym Targu i Nowym Sączu odpowiednio dla swojego kodu świadczeniodawcy. Prosimy o zapoznanie się z zamieszczonym poniżej harmonogramem wydawania aneksów w Krakowie. 
Delegatury MOW NFZ w Tarnowie, Nowym Targu i Nowym Sączu przygotują dla Świadczeniodawców harmonogramy wydawania aneksów zgodnie z właściwością miejscową.
Uprzejmie prosimy również o sprawdzenie posiadanego umocowania osób reprezentujących podmioty wykonujące działalność leczniczą do składania oświadczeń woli w przedmiocie zawierania aneksów (umów) z Narodowym Funduszem Zdrowia, a w razie konieczności udzielnie stosownych pełnomocnictw.

Załączniki:
Harmonogram wydawania aneksów – Kraków

Harmonogram wydawania aneksów – Tarnów

Harmonogram wydawania aneksów – Nowy Sącz

Dział Obsługi Umów
tel. 12 29 88 220

Wszystkie aktualności