Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat dotyczący przesunięcia terminu rozstrzygnięcia postępowania konkursowego w zakresie PIELĘGNIARSKIEJ OPIEKI DŁUGOTERMIN

23-02-2013
Komunikat dotyczący przesunięcia terminu rozstrzygnięcia
postępowania konkursowego 06-13-000132/SPO/14/1/14.2142.026.04/1
w rodzaju ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE w zakresie pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej ogłoszonego na obszar Kraków–Podgórze.

 
Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje o zmianie terminu rozstrzygnięcia postępowania konkursowego 06-13-000132/SPO/14/1/14.2142.026.04/1 ogłoszonego na obszar Kraków–Podgórze prowadzonego w trybie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE w zakresie pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej z dnia 23 lutego 2013 r. na dzień 25 lutego 2013 r.

Pozostałe postępowania zostały rozstrzygnięte w dniu dzisiejszym, tj. 23 lutego 2013r.
Pełna treść ogłoszeń o rozstrzygnięciach jest dostępna na stronie internetowej MOW NFZ -Kontraktowanie 2013
 
Małopolski Oddział Wojewódzki
Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie

Tel. 12 29 88 267
Wszystkie aktualności