Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat dotyczący przesunięcia terminu rozstrzygnięcia postępowania konkursowego w zakresie PIELĘGNIARSKIEJ OPIEKI DŁUGOTERMIN

25-02-2013

Komunikat dotyczący przesunięcia terminu rozstrzygnięcia postępowania konkursowego
06-13-000132/SPO/14/1/14.2142.026.04/1 w rodzaju ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE w zakresie pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej ogłoszonego na obszar Kraków–Podgórze – uaktualnienie.

W związku z uwzględnieniem protestu Oferenta Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Krakowie informuje o zmianie terminu rozstrzygnięcia postępowania konkursowego 06-13-000132/SPO/14/1/14.2142.026.04/1 ogłoszonego na obszar Kraków–Podgórze prowadzonego w trybie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE w zakresie pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej z dnia 25 lutego 2013 r. na dzień 26 lutego 2013 r.

Małopolski Oddział Wojewódzki 
Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie
wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Tel. 12 29 88 267

Wszystkie aktualności