Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat dotyczący sprawozdawczości w PODSTAWOWEJ OPIECE ZDROWOTNEJ

11-02-2008
Komunikat dotyczący sprawozdawczości w PODSTAWOWEJ OPIECE ZDROWOTNEJ

Świadczenia finansowane stawką kapitacyjną.
  1. Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, iż do dnia 30 kwietnia 2008 roku dopuszcza się sprawozdawczość zbiorczą z realizowanych świadczeń przedstawioną w formie tabelarycznej umieszczonej na stronach internetowych  ISI  (https://isi.nfz-krakow.pl/)  (zakładka SPRAWOZDANIA -> POZ 2008 ZBIORCZO). Funkcjonalność, o której mowa powyżej udostępniona będzie w portalu ISI od dnia 11.02.2008r. W sytuacji sprawozdawania danych w formacie otwartym nie jest konieczne wypełnianie danych zbiorczych zawartych w ankiecie. ) (zakładka SPRAWOZDANIA
Świadczenia finansowane systemem innym niż kapitacja.
  1. Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, iż informacja zawarta w pkt. 1 nie dotyczy świadczeń, których sprawozdawczość jednostkowa jest nierozerwalnie związana z rozliczeniami (świadczenia udzielane pacjentom spoza listy świadczeniobiorców, osobom uprawnionym do udzielania świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji, programy profilaktyczne w ramach POZ oraz transport sanitarny daleki). W powyższym przypadku obowiązuje sprawozdawczość elektroniczna w formacie xml zgodna z komunikatem dla świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych opisanym w Zarządzeniu Nr 6/2008/DI Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 25 stycznia 2008 r. „Zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych (I fazy) oraz rozliczenia świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych (II fazy) .”
  1. Świadczeniodawcy, którzy z przyczyn technicznych nie są w stanie przekazać danych szczegółowych w formie o której mowa w pkt. 2, proszeni są o wykazanie powyższych informacji w ramach ankiety zbiorczej o której mowa w pkt.1 wyłącznie za miesiąc styczeń 2008r. Jednocześnie MOW NFZ informuje, iż konieczne będzie uzupełnienie sprawozdawczości jednostkowej o której mowa w pkt. 2 za m-c styczeń , w momencie, kiedy moduły rozliczeniowe Świadczeniodawców pozwolą na komunikację z systemem informatycznym płatnika.
                                                                                                                            
Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Wszystkie aktualności