TIP

800 190 590

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat dotyczący szkoleń dla Świadczeniodawców z zakresu ZAOPATRZENIA W ŚRODKI POMOCNICZE I PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE

27-10-2008

Komunikat dotyczący szkoleń dla Świadczeniodawców z zakresu zaopatrzenia w środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie informuje, iż w związku ze zbliżającym się okresem aneksowania umów długoterminowych oraz bieżącym kontraktowaniem świadczeń w zakresie ZPO na rok 2009 i lata następne zostanie przeprowadzone szkolenie dla świadczeniodawców z zakresu przepisów normujących postępowanie w sprawie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz aktualnych szczegółowych materiałów informacyjnych, obsługi „Portalu Świadczeniodawcy”, przygotowania aplikacji ofertowej.
Szkolenie odbędzie się dnia 30 października br. – Kraków: Nowohuckie Centrum Kultury, al. Jana Pawła II 232, sala w Budynku C.
 
* godz. 8.30 – 10.30 – szkolenie z zakresu przepisów normujących postępowanie w sprawie zawarcia umów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2009 i lata następne, obsługi „Portalu Świadczeniodawcy”, przygotowania aplikacji ofertowej,
* godz. 10.30 – 11.15 – przerwa,
godz. 11.15 – 13.15 – szkolenie z materiałów informacyjnych w rodzajach: programy profilaktyczne, zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi, opieka długoterminowa, ambulatoryjna opieka specjalistyczna,
 
Szkolenie dotyczy obecnych świadczeniodawców, którzy mają podpisane umowy w zakresie ZPO  jak również podmioty zamierzające wystąpić z wnioskiem o podpisanie umowy.
 
 
 
Dział ds. Środków Pomocniczych i Przedmiotów Ortopedycznych, MOW NFZ
specjalista Sławomir Wójcik tel. (012) 29 88 474, 475
Wszystkie aktualności