Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat dotyczący testowego, elektronicznego wniosku o chemioterapię niestandardową

30-01-2009
Komunikat dotyczący testowego, elektronicznego wniosku o chemioterapię niestandardową
Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, iż w związku z pojawieniem się projektu Zarządzenia Prezesa NFZ z dnia 15 stycznia 2009r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia, zmianie ulegnie tryb przesyłania wniosków o chemioterapię niestandardową do NFZ (http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=3&dzialnr=17&artnr=3597).
Wytyczne stosowania Świadczenia „chemioterapia niestandardowa” projektu zarządzenia zobowiązują Świadczeniodawcę do złożenia wniosku o chemioterapię niestandardową zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej. Wniosek elektroniczny jest składany za pośrednictwem aplikacji udostępnionej przez Oddział Funduszu (aplikacja znajduje się na stronie
 
                                                             Dział Programów Lekowych i Chemioterapii WGL MOW NFZ w Krakowie
Tel: 012 29-88-494
Wszystkie aktualności