Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat dotyczący weryfikacji sprawozdawania świadczeń w rodzaju ŚWIADCZEŃ PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZYCH, REHABILITACJI LECZNICZE

19-10-2009

Komunikat dotyczący weryfikacji sprawozdawania świadczeń w rodzaju ŚWIADCZEŃ PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZYCH, REHABILITACJI LECZNICZEJ, PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ dla Świadczeniodawców realizujących usługi w ramach umów zawartych z MOW NFZ

 

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że od dnia 23 października 2009 r. włączone zostaną weryfikacje sprawozdawczości dla Komunikatu szczegółowego NFZ: Rozliczenia świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych (II fazy). obejmujące:
  
w ramach Świadczeniach Pielęgnacyjno – Opiekuńczych:
 
- weryfikacja dotycząca poprawnej relacji wykazanej krotności rozliczeniowej do liczby osobodni wynikającej z dat pobytu – dzień przyjęcia do opieki i dzień jej zakończenia wykazywane muszą być do rozliczenia jako jeden osobodzień.
 
w ramach Rehabilitacji Leczniczej:
 
- weryfikacja dotycząca dozwolonej minimalnej oraz maksymalnej długości pobytu pacjenta na oddziałach stacjonarnych;
- weryfikacja dotycząca sprawdzenia, czy długość udzielonego świadczenia z katalogu płatnika w dniach odpowiada krotności świadczenia (zabiegi fizjoterapeutyczne – komunikat z dnia 05.02.2008r zamieszczony na stronie internetowej www.nfz-krakow.pl);
- weryfikacja dotycząca dozwolonej maksymalnej krotności zabiegów fizjoterapeutycznych  wykazywanych do rozliczenia w ramach cyklu ;
- weryfikacja dotycząca dozwolonej maksymalnej krotności  zabiegów z zakresu krioterapii  wykazanych do rozliczenia;
- weryfikacja koincydencji w ramach ośrodków/oddziałów dziennych vs zabiegi/wizyty fizjoterapeutyczne oraz porady lekarskie rehabilitacyjne;
- weryfikacja dotycząca poprawnej relacji wykazanej krotności rozliczeniowej do liczby osobodni wynikającej z dat pobytu – dzień przyjęcia do oddziału w warunkach stacjonarnych i dzień wypisu wykazywane muszą być do rozliczenia jako jeden osobodzień.
 
 
w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej:
 
- weryfikacja dotycząca krotności świadczeń wykazanych do rozliczenia w ramach wizyt patronażowych położnej, wizyt w edukacji przedporodowej położnej;
- weryfikacja dotycząca wieku pacjenta w ramach wizyty patronażowej położnej;
- weryfikacja koincydencji w ramach świadczeń: PIELĘGNIARKI ZADANIOWEJ POZ - OPIEKA DOMOWA vs świadczenia PIELĘGNIARKI w OPIECE DŁUGOTERMINOWEJ (weryfikacja od dnia 01.01.2009 roku do dnia 30 lipca 2009 roku włącznie).
 
Powyższe weryfikacje będą prowadzone w trybie miesięcznym dla świadczeń wykazywanych przez Świadczeniodawców realizujących usługi w ramach umów zawartych z MOW NFZ na rok 2009.
O kolejnych zmianach w procesie weryfikacyjnym będą Państwo na bieżąco informowani oddzielnymi komunikatami.
 
 
Dział Monitorowania, Analiz i Planowania Świadczeń 
Łukasz Żołądek
tel. (012) 29 88 197
Wszystkie aktualności