Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat dotyczący żywienia dojelitowego w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym/ opiekuńczo-leczniczym

25-09-2012

Komunikat dotyczący żywienia dojelitowego w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym/ opiekuńczo-leczniczym

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi żywienia dojelitowego w ZPO/ZOL z zastosowaniem współczynnika korygującego, przypominamy, że zgodnie z zapisami § 10 ust. 7 i 8 Zarządzenia nr 83/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej z późn. zm., pacjenci odżywiani przez zgłębnik dietą przemysłową, mogą być rozliczani z zastosowaniem odpowiednich współczynników korygujących, z zastrzeżeniem spełnienia wymagań określonych w tych przepisach, tj.:
  • brak możliwości podawania świadczeniobiorcy diety kuchennej drogą naturalną,
  • świadczeniobiorca wymaga długotrwałego żywienia dojelitowego, przewidywanego na okres dłuższy niż 30 dni;
  • podawanie substancji odżywczych w sposób inny niż doustnie przy użyciu kompletnej diety przemysłowej, tzn. nie może to być dieta mieszana – część produktów naturalnych, część przemysłowych lub substytutów diety np. nutridrinki
  • ilość zapotrzebowania białkowo – energetycznego w docelowym żywieniu, które ustala się w okresie nie dłuższym niż 14 dni, nie może być mniejsza niż 20 kcal/kg masy ciała w przypadku osoby dorosłej.
Zgodnie z § 6 ww. zarządzenia, kwalifikacja pacjenta do żywienia dojelitowego musi odbywać się w szpitalu (lub w poradni prowadzącej leczenie żywieniowe - dotyczy to zwłaszcza pacjentów, którzy są w trakcie żywienia dojelitowego kompletną dietą przemysłową w warunkach domowych i zostali przyjęci do ZOL), gdzie wykonywane są niezbędne badania do postawienia diagnozy i ustalenia przyczyn stanu niedożywienia, jak również następuje ustalenie składu diety przemysłowej indywidualnie dla każdego pacjenta. Po ustaleniu diagnozy w szpitalu, przyczyn stanu niedożywienia i zleceniu składu diety (opis w karcie wypisowej ze szpitala) następuje kontynuacja podawania zleconego składu diety przemysłowej w ZOL-u. Dieta może być modyfikowana przez lekarza zatrudnionego w ZOL, w oparciu o stan pacjenta, wykonane badania, ewentualne konsultacje specjalistyczne oraz aktualną wiedzę medyczną lekarza. Stan ten musi być każdorazowo udokumentowany poprzez wpisy lekarza zakładu, w dokumentacji pacjenta.
Pacjent przebywający w ZOL może zostać  zakwalifikowany do leczenia dojelitowego kompletną dietą przemysłową z podaniem składu tej diety w oparciu o przeprowadzone badania diagnostyczne, przez poradnię prowadzącą leczenie żywieniowe, przy czym koszt tej konsultacji ponosi zakład pielęgnacyjno- opiekuńczy lub opiekuńczo-leczniczy.
 
 
Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Małopolski Oddział NFZ
Tel. 12-2988135,162
Wszystkie aktualności