TIP

800 190 590

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat dt. rejestracji niektórych komórek organizacyjnych w rodzaju AOS – Pracownie diagnostyczne realizujące świadczen

08-09-2010

Komunikat dt. rejestracji niektórych komórek organizacyjnych w rodzaju AOS – Pracownie diagnostyczne realizujące świadczenia w zakresach ASDK.


Sekcja ds. Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej MOW NFZ w związku z zapytaniami Świadczeniodawców oraz podmiotów zainteresowanych podpisaniem z MOW NFZ umowy w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna -Ambulatoryjne Świadczenia Diagnostyczne Kosztochłonne informuje, że dla pracowni diagnostycznych, które nie posiadają właściwego sobie odpowiednika
w systemie resortowych kodów identyfikacyjnych dla zoz np.– badanie elektrokardiologiczne próba wysiłkowa (02.7900.072.02) właściwym jest kod 7900 – Pracownie inne.
Powyższy kod jest wymagany i w przypadku planowanych postępowań konkursowych na 2011 rok (na wszystkie zakresy świadczeń w rodzaju AOS), tylko on będzie uznawany za prawidłowy dla przedmiotowych pracowni.

Przypominamy również, że zgodnie z art. 12 Ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej, zakład może prowadzić działalność medyczną tylko po uzyskaniu odpowiedniego wpisu do rejestru. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie rejestru zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 169 poz. 1781 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych dla zakładów opieki zdrowotnej oraz szczegółowych zasad ich nadawania (Dz. U. Nr 170 poz. 1797 z późn. zm.) określają obowiązek rejestrowania każdej jednostki i komórki organizacyjnej zakładu, której działalność związana jest w sposób bezpośredni z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. W związku z powyższym, decyzję o rejestracji zakładu opieki zdrowotnej należy rozumieć jako swoisty rodzaj zezwolenia na prowadzenie działalności medycznej w konkretnych komórkach i jednostkach zakładu.

 


Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej, MOW NFZ
tel. (12) 29 88 274, 161,153,154, 174,173

Wszystkie aktualności