Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat Rzecznika Praw Pacjenta w sprawie planowanego od 1 lipca br. protestu środowiska lekarskiego

02-07-2012
Komunikat Rzecznika Praw Pacjenta w sprawie planowanego od 1 lipca br. protestu środowiska lekarskiego

Rzecznik Praw Pacjenta informuje wszystkich pacjentów oraz świadczeniodawców o działaniach, które zostaną podjęte przez Rzecznika w sytuacji, gdy z dniem 1 lipca br. rozpocznie się protest planowany przez lekarski samorząd zawodowy oraz lekarskie organizacje związkowe polegający na wystawianiu przez lekarzy pełnopłatnych recept w sytuacji, kiedy pacjentom przysługują recepty na leki refundowane.

Rzecznik przypomina, że każdy ubezpieczony pacjent korzystający ze świadczeń zdrowotnych w placówce medycznej posiadającej kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na udzielanie refundowanych świadczeń zdrowotnych, ma prawo do otrzymania recepty z przysługującą mu w danym przypadku zniżką, a obowiązkiem lekarza jest taką receptę wypisać. Każde inne zachowanie lekarza będzie podstawą do podejmowania przez Rzecznika Praw Pacjenta konkretnych działań w ramach przysługujących kompetencji ustawowych.

Każdy pacjent, który znajdzie się w sytuacji wyżej opisanej powinien:
1.     jak najszybciej zgłosić się do dyrektora danej placówki medycznej o wystawienie recepty z należną refundacją,
2.     jeśli nie okaże się to skuteczne - niezwłocznie skontaktować się z Biurem Rzecznika Praw Pacjenta za pośrednictwem ogólnopolskiej bezpłatnej infolinii 800-190-590 (nr dla tel. komórkowych i stacjonarnych) czynnej pn. - pt. w godz. 9.00 - 21.00.


Prosimy, aby pacjenci zarówno w zgłoszeniach telefonicznych, jak i pisemnych przekazywali niezbędne dane tzn.: swoje imię i nazwisko, adres, nr tel. kontaktowy, adres placówki, w której została wystawiona recepta, datę zdarzenia, nazwę leku, adres apteki jeśli recepta została już zrealizowana. Jeśli jednak pacjent będzie chciał zachować anonimowość, zostanie to uszanowane i nie wykluczy podejmowania działań przez Rzecznika. Szczegółowa instrukcja dla pacjenta znajduje się w specjalnym banerze na głównej stronie internetowej Biura.


Jeśli pacjent chce być stroną postępowania prowadzonego przez Rzecznika tj. czynnie w nim uczestniczyć, powinien również przesłać do Biura podpisany wniosek w formie pisemnej (pocztą/faksem/elektronicznie - ePUAP).

Rzecznik Praw Pacjenta, w zależności od uzyskanych informacji, będzie wszczynał postępowania wyjaśniające w sprawach indywidualnych na wniosek strony lub z urzędu. W przypadku kiedy sygnały od pacjentów będą dotyczyły jednego świadczeniodawcy, Rzecznik może wydać postanowienie o wszczęciu postępowania w sprawie stosowania praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów. Jeżeli świadczeniodawcy nie przekażą w określonym terminie informacji, o które wnioskuje Rzecznik, na świadczeniodawcę może zostać nałożona kara pieniężna do 50 tys. zł. Natomiast jeśli świadczeniodawca nie odstąpi od bezprawnych praktyk pomimo wydania przez Rzecznika decyzji o uznaniu działań za naruszające zbiorowe prawa pacjentów - Rzecznik w takim przypadku może nałożyć na świadczeniodawcę karę pieniężną do wysokości 500 tys. zł.

W sytuacji jeśli powzięta wiadomość przez Rzecznika Praw Pacjenta będzie wskazywała jednocześnie na podejrzenie popełnienia przez świadczeniodawcę przestępstwa, Rzecznik zgłosi ten fakt do właściwej jednostki prokuratury. Informacje o wystąpieniach do świadczeniodawców, jak i prokuratury na bieżąco będą przekazywane Narodowemu Funduszowi Zdrowia.


Niezależnie od tego, pacjent może również samodzielnie skontaktować się z Wydziałem Spraw Świadczeniobiorców właściwego wojewódzkiego oddziału NFZ. Lekarz, który odmówił wystawienia recepty na lek refundowany pacjentowi ubezpieczonemu, tym samym narusza postanowienie kontraktu zawartego z NFZ, za co przewidziane są sankcje, m. in. kara finansowa do 2% wartości kontraktu.


Decyzja o kierunku podejmowanych działań należy do każdego pacjenta.
Wszystkie aktualności