Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat w sprawie „Rozliczania za zgodą płatnika” – termin złożenia wniosku - przypomnienie

01-04-2010

Komunikat w sprawie „Rozliczania za zgodą płatnika” – termin złożenia wniosku - przypomnienie

MOW NFZ w Krakowie przypomina  Świadczeniodawcom występującym z wnioskami o rozliczenie za zgodą płatnika (świadczenie nr 5.52.01.0001363), że zgodnie z  § 22 ust.2 pkt 3) i 4) Zarządzenia Nr 69/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu z dnia 3 listopada 2009 roku, w sprawie określenia warunków i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne (z późn.zm.) „świadczeniodawca występuje z kompletnym wnioskiem (…) w terminie do 7 dni od zakończenia jego realizacji.”

W związku z powyższym, rozpatrzenie wniosku o „rozliczenie za zgodą płatnika” przez dyrektora Oddziału Wojewódzkiego NFZ może nastąpić jedynie w przypadku dotrzymania powyższego terminu, to jest wystąpienia przez świadczeniodawcę z kompletnym wnioskiem do 7 dnia od zakończenia hospitalizacji pacjenta; za termin wystąpienia przyjmuje się datę złożenia wniosku w siedzibie Funduszu lub datę jego nadania drogą pocztową (data stempla pocztowego).

Przypominamy również o konieczności podania we wniosku dokładnych dat hospitalizacji pacjenta (data przyjęcia i data wypisu).

Zwracamy jednocześnie uwagę, że ze środków publicznych mogą być finansowane wyłącznie te technologie medyczne, które zostały ujęte w odpowiednich aktach prawnych (tzw. rozporządzenia „koszykowe” Ministra Zdrowia).
 

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej  MOW NFZ

Wszystkie aktualności