TIP

800 190 590

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat w sprawie konkursu ofert w zakresie okulistyka - hospitalizacja planowa

14-07-2014

LECZENIE SZPITALNE – KONKURS OFERT – OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA PLANOWA

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie uprzejmie informuje, że w dniu 14.07.2014 r. zostały ogłoszone postępowania konkursowe na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne – w zakresie: OKULISTYKA – HOSPITALIZACJA PLANOWA wraz z zakresem skojarzonym: OKULISTYKA – HOSPITALIZACJA PLANOWA B18, B19 dla obszarów:
- powiat gorlicki,
- m. Tarnów.
 
Informator o postępowaniu konkursowym oraz materiały informacyjne są dostępne na stronie www.nfz-krakow.pl w zakładce Kontraktowanie 2014. Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią cytowanego ogłoszenia oraz stosownych aktów prawnych.
Oferty należy składać bezpośrednio w siedzibie MOW NFZ w Krakowie ul. Józefa 21, do dnia 29.07.2014 r. do godz. 16.00 lub za pośrednictwem poczty.
Jednocześnie informujemy, że cena oczekiwana za punkt rozliczeniowy w ogłoszonych konkursach wynosi 52,00 zł.
 
 
Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej
 Sekcja ds. Leczenia Szpitalnego i Świadczeń Odrębnie Kontraktowanych
 tel.: (012) 29-88-123
Wszystkie aktualności