Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat w sprawie kontraktowania świadczeń z zakresu PIELĘGNIARSKIEJ OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ

01-10-2012

Komunikat w sprawie kontraktowania świadczeń z zakresu PIELĘGNIARSKIEJ OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie informuje, że w związku z upływającym w dniu 31.12.2012 r. terminem obowiązywania umów w zakresie świadczeń w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej, w rodzaju świadczeniu pielęgnacyjne i opiekuńcze, w najbliższym czasie planuje ogłoszenie postępowań konkursowych w celu zawarcia umów w w/w zakresie na rok 2013 i lata następne.
W związku z powyższym, prosimy zainteresowanych świadczeniodawców o monitorowanie stron internetowych i portalu konkursowego, gdzie publikowane będą wszelkie wymagane informacje.
Ponadto informujemy, że planowane jest przeprowadzenie otwartego szkolenia dla oferentów, obejmującego podstawy formalno-prawne prowadzenia konkursu ofert, aktualne warunki zawierania i realizacji umów w w/w zakresie, techniczny sposób przygotowania ofert oraz organizację procesu kontraktowania; szczegółowe informacje dotyczące terminu i miejsca szkolenia zostaną podane w odrębnym komunikacie.
 
Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej MOW NFZ
Tel. 12-2988-135,-162
Wszystkie aktualności