TIP

800 190 590

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat w sprawie kwalifikacji do żywienia dojelitowego pacjentów ZOL/ZPO

01-07-2013

Komunikat w sprawie kwalifikacji do żywienia dojelitowego pacjentów ZOL/ZPO

W związku z pytaniami dotyczącymi prawidłowej kwalifikacji do żywienia dojelitowego (dietą przemysłową) pacjentów przebywających w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych/ opiekuńczo-leczniczych informujemy, że przez poradnię prowadzącą leczenie żywieniowe, uprawioną do dokonania w/w kwalifikacji w myśl § 10 ust. 6 Zrządzenia Nr 83/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej (ze zm.), należy rozumieć poradnię posiadającą właściwy wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą i spełniającą wszystkie warunki do realizacji przedmiotowego świadczenia, określone przez Ministra Zdrowia i Prezesa Funduszu (natomiast nie koniecznie posiadającą umowę w rodzaju SOK – żywienie poza/dojelitowe), co należy mieć na względzie, czy to organizując taką poradnię w ramach własnego zakładu, czy też zawierając umowę podwykonawstwa na usługę kwalifikacji do żywienia z poradnią zewnętrzną.

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ
Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej
tel. 29 88 135

 

Wszystkie aktualności