TIP

800 190 590

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat w sprawie ogłoszonych postępowań konkursowych w rodzaju LECZENIE STOMATOLOGICZNE i AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZN

09-09-2013

Komunikat w sprawie ogłoszonych postępowań konkursowych w rodzaju LECZENIE STOMATOLOGICZNE i AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA na terenie gminy Gorlice

                    
Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie informuje zainteresowane podmioty, że w dniu 6 września 2013 r. ogłoszone i opublikowane zostały postępowania konkursowe na teren gminy Gorlice:
• w  rodzaju leczenie stomatologiczne w zakresach świadczenia ogólnostomatologiczne i świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do  ukończenia 18 r. ż.
• w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresach kardiologia, dermatologia i wenerologia, ginekologia i położnictwo, chirurgia ogólna, okulistyka, urologia, neurologia oraz otolaryngologia.

Oferty należy składać bezpośrednio w siedzibie MOW NFZ w Krakowie ul. Józefa 21, do dnia 20 września 2013 r. do godz. 16.00 lub za pośrednictwem poczty.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 września 2013 r., planowane rozstrzygnięcie w dniu 27 września 2013 r.

Jednocześnie MOW NFZ informuje, iż „ceny oczekiwane” w poszczególnych zakresach w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna są następujące: kardiologia – 8,99 zł., dermatologia i wenerologia – 8,88 zł., położnictwo i ginekologia – 9,01 zł., neurologia – 8,93 zł., chirurgia ogólna – 9,09 zł., okulistyka 8,91 zł., otolaryngologia 8,97 zł. oraz urologia – 9,05 zł.

Ogłoszenia o postępowaniach konkursowych oraz materiały informacyjne są dostępne na stronie http://www.nfz-krakow.pl w zakładce Kontraktowanie 2013. Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią cytowanych ogłoszeń oraz stosownych aktów prawnych.

Sekcja POZ, PRO, OPD i STM
tel. 29-88-179,180
Sekcja AOS
tel. 29-88-174, 269, 274

Wszystkie aktualności