Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat w sprawie przekazywania informacji o pacjentach obejmowanych opieką długoterminową oraz paliatywno-hospicyjną (SPO i O

06-05-2010
Komunikat w sprawie przekazywania informacji o pacjentach obejmowanych opieką długoterminową oraz paliatywno-hospicyjną (SPO i OPH) – przypomnienie.
 

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie przypomina Świadczeniodawcom w rodzajach Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze oraz Opieka paliatywna i hospicyjna, o wynikającym z zapisów Zarządzenia Nr 84/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 grudnia 2009r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne  i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej oraz Zarządzenia Nr 63/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 listopada 2009r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka paliatywna  i hospicyjna obowiązku pisemnego zgłaszania do Oddziału Funduszu informacji o pacjentach obejmowanych opieką oraz wypisywanych z opieki długoterminowej.

 
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z przekazaną przez Centralę Funduszu interpretacją cyt. Zarządzenia, powyższy obowiązek nie dotyczy pacjentów obejmowanych opieką w trybie ambulatoryjnym, w tym opieką domową.
 
 
Sekcja POZ, PRO, OPD i STM
tel. 29-88-267,135
Wszystkie aktualności