Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat w sprawie przesunięcia terminu rozstrzygnięcia postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert w rodzaju: LECZENIE

30-04-2014

Komunikat w sprawie przesunięcia terminu rozstrzygnięcia postępowań prowadzonych
w trybie konkursu ofert w rodzaju: Leczenie stomatologiczne

Zgodnie z treścią zastrzeżenia określonego w ogłoszeniu konkursu ofert poprzedzającego zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju  LECZENIE STOMATOLOGICZNE w sprawie przedłużenia terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert, Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie  uprzejmie informuje, że przesuwa termin ogłoszenia rozstrzygnięcia  postępowań w zakresach i  numerach wykazanych poniżej  z dnia 30 kwietnia 2014 roku na dzień 9 maja 2014 roku.

załącznik - wykaz postępowań, których dotyczy przesunięcie

    Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej MOW NFZ
Sekcja ds.AOS i STM
tel.12 29 88 179 lub 180

 

 

 

 

Wszystkie aktualności