Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat w sprawie realizacji recept refundowanych

05-06-2008

Komunikat w sprawie realizacji recept refundowanych

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że wszelkie dopuszczone poprawki na recepcie dokonywane przez osobę realizującą receptę precyzuje § 16 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich z dnia 17 maja 2007 r (Dz. U. 07.97.646 z późn. zm.).
 
Zgodnie z w/ w rozporządzeniem osoba wydająca lek może dopisać na recepcie:
  • identyfikator oddziału wojewódzkiego w którym ubezpieczony jest Pacjent
  • kod uprawnień dodatkowych pacjenta
  • numer poświadczenia o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej, albo numer identyfikacyjny znajdujący się w dokumencie uprawniającym do korzystania ze świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji
  • symbol Państwa, w którym znajduję się instytucja właściwa dla osoby korzystającej ze świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji.
 
Ponadto osoba wydająca lek może skorygować następujące dane na recepcie:
  • jeżeli na recepcie wpisano mylnie lub w sposób nieczytelny numer PESEL, osoba wydająca lek może go poprawić na podstawie dokumentów przedstawionych przez osobę okazującą receptę
  • jeżeli na recepcie wpisano mylnie lub w sposób nieczytelny adres pacjenta, osoba wydająca lek może go poprawić na podstawie dokumentów przedstawionych przez osobę okazującą receptę
 
W każdym z wyżej opisanych przypadków, osoba wydająca lek, umieszcza obok dokonanej adnotacji swój podpis.
 
Zgodnie z pismem Ministra Zdrowia znak: MZ.PLO-460-5905-2/GK/07 z dnia 7 grudnia 2007 (w załączeniu), dopisywanie przez osobę realizującą receptę numeru PESEL jest naruszeniem  obowiązujących przepisów w tym zakresie. 
Wszystkie aktualności