Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat w sprawie recept wystawianych żołnierzom

15-02-2008

Komunikat w sprawie recept wystawianych żołnierzom

Przypominamy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie recept lekarskich (Dz. U. Nr 97, poz. 646), recepty wystawiane:
- żołnierzom odbywającym zasadniczą służbę wojskową, przeszkolenie wojskowe, ćwiczenia wojskowe, o ile osoby te nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu oraz pełniącym służbę wojskową w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, a także kandydatom na żołnierzy zawodowych,
- uprawnionym żołnierzom lub pracownikom wojska, (na podstawie legitymacji osoby poszkodowanej) w związku z leczeniem urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań służbowych poza granicami państwa,
należy oznaczać kodem uprawnień dodatkowych – PO.”
 
 
                                   Wydział ds. Służb Mundurowych
Wszystkie aktualności