TIP

800 190 590

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat w sprawie rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert w rodzaju: LECZENIE STOMATOLOGICZNE

09-05-2014
 
Komunikat w sprawie rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert w rodzaju: LECZENIE STOMATOLOGICZNE
 
 
 
Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie uprzejmie informuje, że dnia 9 maja 2014 r. rozstrzygnięte zostały postępowania poprzedzające zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju LECZENIE STOMATOLOGICZNE, których wykaz stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.
 
 
 
 
 
 
 
Małopolski Oddział Wojewódzki
Narodowego Funduszu Zdrowia
Wszystkie aktualności