Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

KOMUNIKAT W SPRAWIE ROZSTRZYGNIĘCIA UZUPEŁNIAJĄCYCH POSTĘPOWAŃ KONKURSOWYCH W ZAKRESIE PIELĘGNIARSKIEJ OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ

27-02-2013

Komunikat w sprawie rozstrzygnięcia uzupełniających postępowań konkursowych w zakresie PIELĘGNIARSKIEJ OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ DOMOWEJ i aktualnego wykazu realizatorów


 

W związku z rozstrzygnięciem w dniach 23 i 26 stycznia 2013 r. uzupełniających postępowań konkursowych w zakresie pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej, oraz w nawiązaniu do komunikatu z dnia 29 stycznia 2013 r. , Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie przedstawia w załączeniu aktualny i pełny wykaz świadczeniodawców, którzy od dnia 1 marca br. realizować będą w/w świadczenia w poszczególnych powiatach województwa małopolskiego.
 
Jednocześnie MOW NFZ informuje, że zobowiązał nowych Świadczeniodawców oraz uzyskał od nich pisemne zapewnienie, że w pierwszej kolejności zostaną objęci opieką Pacjenci pozostający dotychczas pod opieką tych podmiotów, które w wyniku konkursów nie zostały ostatecznie wybrane do dalszej realizacji świadczeń; dlatego wszelkie utrudnienia w tym zakresie prosimy w trybie pilnym zgłaszać do tut. Oddziału NFZ celem niezwłocznego wyjaśnienia.
 
Jednocześnie zwracamy się z prośbą do Świadczeniodawców, którzy realizowali dotychczas umowę w przedmiotowym zakresie, a nie zostali wybrani do udzielania świadczeń od 1 marca 2013 r. oraz lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego, którzy kierują pacjentów do opieki długoterminowej, o informowanie pacjentów objętych opieką o konieczności dokonania wyboru nowego świadczeniodawcy, spośród podmiotów z załączonego wykazu, oraz pomoc Pacjentom w tej czynności.
                                                                    
 

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Wszystkie aktualności