Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat w sprawie sposobu sprawozdawania i rozliczania badań zgodności tkankowej (HLA) w rodzaju świadczenia odrębnie kontrakt

07-07-2010

Komunikat w sprawie sposobu sprawozdawania i rozliczania badań zgodności tkankowej (HLA) w rodzaju świadczenia odrębnie kontraktowane (SOK)

Informujemy, że zgodnie ze stanowiskiem Centrali Funduszu odnośnie prawidłowego sposobu sprawozdawania i rozliczania świadczenia 11.1210.052.12 - badanie antygenów zgodności tkankowej przy typowaniu dawców szpiku lub żywych dawców wątroby lub nerki, w ramach jednego świadczenia finansowane jest badanie biorcy oraz wszystkich potencjalnych dawców rodzinnych, niezależnie od ich liczby. W związku powyższym, w/w świadczenie winno być rozliczane z numerem PESEL biorcy, tylko jeden raz dla jednego biorcy. Wielokrotne rozliczenie tego świadczenia    z numerami PESEL potencjalnych dawców rodzinnych jest nieprawidłowością, w świetle zapisów Zarządzenia Nr 68/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia kontraktowane odrębnie.
 
 

 Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej MOW NFZ

Wszystkie aktualności