TIP

800 190 590

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat w sprawie szkoleń dla świadczeniodawców przed konkursem ofert w zakresie pielęgniarskiej opieki długoterminowej domow

20-11-2012

Komunikat w sprawie szkoleń dla świadczeniodawców przed konkursem ofert  w zakresie pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej w rodzaju SPO – Delegatury MOW NFZ

W uzupełnieniu poprzedniego komunikatu Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie informuje, że w związku z planowanym ogłoszeniem postępowań konkursowych w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze (SPO) w zakresie świadczeń pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej na rok 2013 i lata następne, w przyszłym tygodniu zostaną przeprowadzone otwarte szkolenia z tematów: merytorycznych i formalnych warunków wymaganych od świadczeniodawców, przepisów normujących postępowanie w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz technicznego sposobu przygotowania ofert, zgodnie z planem podanym w poprzednim komunikacie.


Szkolenia będą prowadzone w Delegaturach MOW NFZ wg następującego harmonogramu:

- Delegatura Nowy Targ – 26 listopada, godz. 10.00 - 13.00
Miejsce szkolenia - Sala Konferencyjna w Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II, ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ;

- Delegatura Tarnów – 27 listopada, godz. 10.00 - 13.00
Miejsce szkolenia - Sala Konferencyjna Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Delegatura w Tarnowie, al. Solidarności 5 - 9, 33-100 Tarnów;
- Delegatura Nowy Sącz – 28 listopada, godz. 10.00 - 13.00
Miejsce szkolenia - Sala Kominkowa Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Delegatura w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska  52, 33-300 Nowy Sącz.

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie
tel. : (012) 29-88-267

Wszystkie aktualności