TIP

800 190 590

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat w sprawie uzupełniających postępowań konkursowych w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna

30-05-2017

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie uprzejmie informuje, że w dniu 26 maja 2017 r. zostały ogłoszone uzupełniające postępowania konkursowe w rodzaju: opieka paliatywna i hospicyjna na okres od 01.07.2017 r. do 30.06.2022 r. w następujących obszarach kontraktowania:

Kod zakresu świadczeń Zakres świadczeń Obszar kontraktowania
15.2180.027.02                             świadczenia w hospicjum domowym           bocheński, brzeski, dąbrowski, tarnowski, m. Tarnów    
15.2180.027.02 świadczenia w hospicjum domowym m. Kraków, krakowski, wielicki, proszowicki
15.2180.027.02 świadczenia w hospicjum domowym nowotarski, tatrzański, myślenicki, wadowicki, suski
15.2180.027.02 świadczenia w hospicjum domowym m. Nowy Sącz, nowosądecki, gorlicki, limanowski
15.1180.007.02 porada w poradni medycyny paliatywnej województwo

 

Ceny oczekiwane jednostek rozliczeniowych w konkursie ofert w sprawie zawarcia umów w rodzaju OPH w poszczególnych zakresach świadczeń przedstawiają się następująco: 

Kod zakresu świadczeń Zakres świadczeń Cena oczekiwana
15.2180.027.02 świadczenia w hospicjum domowym 56,19 zł
15.1180.007.02 porada w poradni medycyny paliatywnej 56,19 zł

Informator o postępowaniu konkursowym oraz materiały informacyjne są dostępne na stronie www.nfz-krakow.pl w zakładce Kontraktowanie 2017 - postępowania konkursowe . Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią cytowanego ogłoszenia oraz stosownych aktów prawnych.Ceny oczekiwane jednostek rozliczeniowych w konkursie ofert w sprawie zawarcia umów w rodzaju OPH w poszczególnych zakresach świadczeń przedstawiają się następująco:

Oferty należy składać bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty w siedzibie MOW NFZ w Krakowie przy ul. Józefa 21 do dnia 9 czerwca 2017 r. do godziny 16.00.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 12 czerwca br. od godz.10.00 w Krakowie przy ul. Józefa 21.

Planowany termin rozstrzygnięcia przedmiotowych postępowań konkursowych to 23 czerwca 2017 r.

Dział Kontraktowania Świadczeń POZ, PRO i OPD

tel. 12 29-88-171,135,162,267

Wszystkie aktualności