TIP

800 190 590

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat w sprawie zabiegów leczenia dokanałowego spastyczności preparatem Baklofen, podawanym za pomocą implantowanej pompy in

17-05-2010

Komunikat w sprawie zabiegów leczenia dokanałowego spastyczności preparatem Baklofen, podawanym za pomocą implantowanej pompy infuzyjnej

W oparciu o pismo Centrali Funduszu, Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie informuje Świadczeniodawców, że świadczenie określone jako „zabieg leczenia dokanałowego spastyczności baklofenem, podawanym za pomocą implantowanej pompy infuzyjnej” będzie mogło podlegać finansowaniu/ współfinansowaniu  ze środków publicznych pod warunkiem:

a/ wydania rekomendacji przez Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych w sprawie zakwalifikowania danego świadczenia opieki zdrowotnej jako świadczenia gwarantowanego

b/ zakwalifikowania przez Ministra Zdrowia świadczenia jako świadczenia gwarantowanego, tj. umieszczenia świadczenia w wykazie świadczeń gwarantowanych, określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (Dz. U. z 2009r. Nr 140 poz. 1148 z późn. zm.).

                                              
Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej  MOW NFZ

Wszystkie aktualności