Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Konkurs ofert - Leczenie szpitalne

03-08-2017

 Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie uprzejmie informuje, że w dniu 3 sierpnia 2017 r. zostały ogłoszone postępowania konkursowe poprzedzające zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne, w zakresach wymienionych w załączniku do niniejszego komunikatu.

Informator o postępowaniach konkursowych oraz materiały informacyjne są dostępne na stronie www.nfz-krakow.pl w zakładce Kontraktowanie 2017. Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią cytowanego ogłoszenia oraz stosownych aktów prawnych.

Termin składania ofert upływa w dniu 17 sierpnia 2017 r.

Cena oczekiwana: 1 pkt = 1,00 zł

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej
tel. (12) 29 88 333, 152, 107, 123, 318, 172, 496, 158, 171

Wszystkie aktualności