Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Konkurs ofert - rehabilitacja lecznicza

09-08-2017

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie przekazuje Państwu do wiadomości harmonogram otwarcia ofert w postepowaniach poprzedzających zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniach 10.08.2017 r. – 11.08.2017r. w siedzibie MOW NFZ w Krakowie przy ul. Józefa 21 zgodnie ze szczegółowym harmonogramem stanowiącym załącznik do niniejszego komunikatu.

Komisja Konkursowa REH tel. 12 29 88 209, 166, 205, 111

 

 

Wszystkie aktualności