TIP

800 190 590

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Konkurs ofert w rodzaju leczenie stomatologiczne - świadczenia stomatologicznej pomocy doraźnej na terenie Krakowa

31-05-2017

Komunikat w sprawie ceny oczekiwanej jednostek rozliczeniowych w konkursie ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2017 i w latach następnych w rodzaju leczenie stomatologiczne - świadczenia stomatologicznej pomocy doraźnej

MOW NFZ informuje, że w ogłoszonym w dniu 30 maja 2017 r. postępowaniu w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2017 i w latach następnych w rodzaju leczenie stomatologiczne, przyjęto dla zakresu: świadczenia stomatologicznej pomocy doraźnej cenę oczekiwaną na poziomie – 600,00 zł

Dział Kontraktowania Świadczeń AOS i STM

tel. 12 29 88 269, 179

Wszystkie aktualności