Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Konkurs ofert w rodzaju LECZENIE SZPITALNE w zakresie PROGRAMÓW ZDROWOTNYCH (lekowych)

08-05-2017

Komunikat dla Świadczeniodawców o ogłoszeniu w trybie konkursu ofert postępowania poprzedzającego zawarcie umów o udzielanie świadczeń  w rodzaju LECZENIE SZPITALNE w zakresie PROGRAMÓW ZDROWOTNYCH (lekowych):                

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, że na terenie województwa małopolskiego w dniu 8 maja 2017 r. został ogłoszony konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne - programy lekowe - w zakresie:

  1. Leczenie mielofibrozy pierwotnej oraz mielofibrozy wtórnej w przebiegu czerwienicy prawdziwej i nadpłytkowości samoistnej (ICD-10 D47.1) - 03.0000.381.02,
  2. Leczenie certolizumabem pegol pacjentów z ciężką, aktywną postacią spondyloartropatii osiowej (SpA) bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla ZZSK  (ICD-10 M 46.8) - 03.0000.382.02,
  3. Leczenie spastyczności kończyny dolnej po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej typu A (ICD-10 I61, I63, I69) - 03.0000.383.02,
  4. Lenalidomid w leczeniu pacjentów z anemią zależną od przetoczeń w przebiegu zespołów mielodysplastycznych o niskim lub pośrednim-1 ryzyku, związanych z nieprawidłowością cytogenetyczną w postaci izolowanej delecji 5q            (ICD-10 D46) - 03.0000.384.02,
  5. Leczenie pacjentów z przerzutowym gruczolakorakiem trzustki (ICD-10 C 25.0, C 25.1, C 25.2, C 25.3, C 25.5, C 25.6, C 25.7, C 25.8, C 25.9) - 03.0000.385.02
  6. Leczenie wrodzonych zespołów autozapalnych (ICD-10 E85, R50.9, D89.8, D89.9) - 03.0000.386.02,
  7. Leczenie idiopatycznego włóknienia płuc (ICD-10 J84.1) - 03.0000.387.02, 
  8. Leczenie chorych na zaawansowanego raka podstawnokomórkowego skóry wismodegibem- (ICD-10 C44) - 03.0000.388.02.

Informator o postępowaniach konkursowych oraz materiały informacyjne są dostępne na stronie internetowej Oddziału w zakładce Kontraktowanie 2017 (postępowania konkursowe). Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią cytowanych ogłoszeń oraz stosownych aktów prawnych.

Oferty należy składać bezpośrednio w siedzibie MOW NFZ w Krakowie ul. Józefa 21 lub za pośrednictwem poczty do dnia 22 maja 2017 r. (w placówce do godz. 16.00).

Informujemy, że oczekiwana przez Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ cena za punkt w zakresach świadczeń nierzeczowych wynosi: 52,00 zł. Dla zakresu skojarzonego, tj. leku stosowanego w ramach programu: 1,00 zł.

Dział Programów Lekowych i Chemioterapii MOW NFZ w Krakowie

tel. 12 29 88 491/489

Wszystkie aktualności