TIP

800 190 590

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Konkurs ofert w rodzaju rehabilitacja lecznicza – zmiana terminu rozstrzygnięcia

22-09-2017

Zgodnie z zastrzeżeniem zawartym w ogłoszeniach konkursu ofert z dnia 25 lipca br. o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza, zmianie ulega termin rozstrzygnięcia poniższych postępowań z dnia 22.09.2017 r. na dzień 25.09.2017 r.

06-17-000524/REH/05/1/05.2300.022.02/01

06-17-000532/REH/05/1/05.2300.022.02/01

06-17-000535/REH/05/1/05.2300.022.02/01

06-17-000548/REH/05/1/05.4306.300.02/01

06-17-000563/REH/05/1/05.2300.022.02/01

06-17-000568/REH/05/1/05.2300.022.02/01

06-17-000576/REH/05/1/05.2300.026.02/01

06-17-000582/REH/05/1/05.2300.026.02/01

Wszystkie aktualności