Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Konkurs pielęgniarska opieka długoterminowa domowa - harmonogram otwarcia ofert

31-12-2012

Konkurs pielęgniarska opieka długoterminowa domowa - harmonogram otwarcia ofert

Komisja prowadząca konkurs ofert w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w zakresie pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej przekazuje do wiadomości Oferentów harmonogramy otwarcia ofert w dniach 02-04.01.2013 r., stanowiące załączniki do niniejszego komunikatu.
Harmonogram otwarcia pozostałych ofert, przekazanych do tut. Oddziału drogą pocztową, zostanie podany w kolejnym komunikacie.

Harmonogram otwarcia ofert dla m Krakowa i pow proszowickiego

Harmonogram otwarcia ofert dla pow. bochenskiego, brzeskiego, dąbrowskiego,tarnowskiego i m.Tarnowar
Harmonogram otwarcia ofert dla pow. krakowskiego, miechowskiego, olkuskiego,chrzanowskiego i oświęcimskiego

Harmonogram otwarcia ofert dla pow. nowotarskiego, tatrzańskiego, myślenickiego, wadowickiego i suskiego

Harmonogram otwarcia ofert dla pow. wielickiego, m.Nowego Sącza, pow. nowosądeckiego, gorlickiego i limanowskiego


Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Krakowie
Tel. 12-29 88 267, 162

Wszystkie aktualności