Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

KONTRAKTOWANIE NA 2015 r – harmonogram spotkań w rodzaju Leczenie Szpitalne i Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna dla

26-11-2014

KONTRAKTOWANIE NA 2015 r – harmonogram spotkań w rodzaju Leczenie Szpitalne i Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna dla świadczeniodawców posiadających umowy w SZP i SOK

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie przekazuje do wiadomości Świadczeniodawców harmonogram spotkań zaplanowanych w celu przedstawienia propozycji i uzgodnienia warunków rzeczowo-finansowych aneksów do umów na rok 2015 w rodzajach: leczenie szpitalne (SZP 01/04) i ambulatoryjna opieka specjalistyczna (AOS).
Spotkania odbywać się będą w siedzibie MOW NFZ w Krakowie przy ul. Sokołowskiego 19. W załączniku podano również szczegółowe dane teleadresowe spotkań - na wskazane numery tel. można także dzwonić w razie wątpliwości.
Ze strony Świadczeniodawcy w spotkaniu powinna uczestniczyć osoba/y posiadająca prawo do reprezentowania strony (podpisania aneksu do umowy).                 
Jednocześnie informujemy, że wzorem lat ubiegłych, na portalu ISI opublikowane zostały jednolite zasady merytoryczne ustalania propozycji finansowych aneksów do umów w w/w rodzajach na rok 2015. 


Harmonogram wydawania aneksów


Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej
 Dział Kontraktowania Świadczeń

Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
tel. 12-29-88-107
   12-29-88-172

 12-29-88-163
          12-29-88-208.

Wszystkie aktualności