Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Kontraktowanie świadczeń w rodzaju rehabilitacja lecznicza w zakresie FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA, FIZJOTERAPIA DOMOWA

18-07-2017

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie przekazuje Państwu do wiadomości harmonogram otwarcia ofert w postepowaniach poprzedzających zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza w zakresach fizjoterapia ambulatoryjna oraz fizjoterapia domowa. Otwarcie ofert odbędzie się w dniach 19.07.2017r. – 24.07.2017r. w siedzibie MOW NFZ w Krakowie przy ul. Józefa 21 zgodnie ze szczegółowym harmonogramem stanowiącym załącznik do niniejszego komunikatu.

Komisja Konkursowa REH tel. 12 29 88 209, 166, 205, 111

Wszystkie aktualności