Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Kontraktowanie świadczeń w rodzaju rehabilitacja lecznicza w zakresie LEKARSKA AMBULATORYJNA OPIEKA REHABILITACYJNA

07-04-2017

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie przekazuje Państwu do wiadomości harmonogram otwarcia ofert w postepowaniach poprzedzających zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza w zakresie lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna. Otwarcie ofert odbędzie się w dniach 10.04.2017r. – 12.04.2017r.
w siedzibie MOW NFZ w Krakowie przy ul. Ciemnej 6 zgodnie ze szczegółowym harmonogramem stanowiącym załącznik do niniejszego komunikatu.

Komisja Konkursowa REH
tel. 12 29 88 209, 166, 205, 111

Wszystkie aktualności