TIP

800 190 590

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Kontraktowanie świadczeń w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej

22-02-2017

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie przekazuje Państwu do wiadomości harmonogram otwarcia ofert w postepowaniach poprzedzających zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej. Otwarcie ofert odbędzie się w dniach 23.02.2017 r. - 01.03.2017 r. w siedzibie MOW NFZ w Krakowie przy ul. Józefa 21 zgodnie ze szczegółowym harmonogramem spotkań stanowiącym załącznik do niniejszego komunikatu.

Komisja Konkursowa SPO tel. 12 29 88 127

Wszystkie aktualności