Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Konurs ofert - LECZENIE SZPITALNE - chirurgia naczyniowa

16-05-2014

Konkurs ofert - leczenie szpitalne - chirurgia naczyniowa

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, że w dniu 16 maja 2014 r. zostały ogłoszone postępowania konkursowe na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne - w zakresach:
-CHIRURGIA NACZYNIOWA -  HOSPITALIZACJA
-CHIRURGIA NACZYNIOWA - HOSPITALIZACJA II POZIOM REFERENCYJNY wraz z zakresem skojarzonym: CHIRURGIA NACZYNIOWA HOSPITALIZACJA II POZIOM REFERENCYJNY - Q01, Q52, 5.52.01.0001496, 5.53.01.0001435.

Informator o postępowaniu konkursowym oraz materiały informacyjne są dostępne na stronie www.nfz-krakow.pl w zakładce Kontraktowanie 2014 r. Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią cytowanego ogłoszenia oraz stosownych aktów prawnych.

Oferty należy składać bezpośrednio w siedzibie MOW NFZ w Krakowie ul. Józefa 21, do dnia 02.06.2014 r. do godz. 16.00 lub za pośrednictwem poczty. Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wskazane w ogłoszeniach terminy oraz obszary kontraktowania.

Jednocześnie informujemy, że cena oczekiwana za punkt rozliczeniowy w ogłoszonych konkursach wynosi  52,00 zł.

 


Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej – Sekcja ds. SZP
tel. : (012) 29-88-123

Wszystkie aktualności