Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Leczenie Szpitalne - ankiety dotyczące znieczuleń do porodu

24-07-2015
Leczenie Szpitalne - ankiety dotyczące znieczuleń do porodu
 
 

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie informuje, że dniu dzisiejszym tj. 24 lipca 2015 r. została przekazana przez Portal ISI ankieta dla świadczeniodawców mających zawarte umowy o udzielanie świadczeń w rodzaju leczenie szpitalne w zakresach położnictwo i ginekologia - pierwszy, drugi i trzeci poziom referencyjny, dotycząca realizacji świadczenia: Koszty dodatkowe znieczulenia zewnątrzoponowego ciągłego do porodu niezawarte w wartości JGP.


W związku z powyższym  MOW NFZ zwraca się do Świadczeniodawców z prośbą o jej wypełnienie i przekazanie zwrotnie przez Portal ISI w terminie do dnia 30 lipca 2015 r.

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej MOW NFZ
12 29 88 123

Wszystkie aktualności