TIP

800 190 590

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna - zakończenie i rozpoczęcie realizacji świadczeń

25-09-2017

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie, w związku z rozpoczęciem realizacji świadczeń nocnej i świątecznej opieki od dnia 1 października 2017r. na mocy umów zawartych z podmiotami zakwalifikowanymi do tzw. „sieci szpitali”, a także na podstawie przepisów zarządzenia Nr 71/2017/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, uprzejmie prosi o przyjęcie następujących informacji.

Za moment zakończenia realizacji świadczeń w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotne w ramach dotychczasowych umów (wygasających z dniem 30 września 2017 r.) należy przyjąć godzinę 8:00 w dniu 1 października 2017 roku.

Za moment rozpoczęcia realizacji świadczeń w ramach nowych umów, o których mowa powyżej, (zawieranych od 1 października 2017 r.) należy przyjąć godzinę 8:00 w dniu 1 października 2017 roku.

Powyższe uzasadnione jest koniecznością zapewnienia właściwej dostępności dla świadczeniobiorców, nie zakłóconej faktem zaprzestania i rozpoczęcia udzielania świadczeń przez różnych świadczeniodawców o godzinie 00:00 w dniu 1 października 2017 roku.

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Dział Kontraktowania Świadczeń POZ, PRO i OPD
12 29-88-177, 267

Wszystkie aktualności