TIP

800 190 590

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Odwołanie i ponowne ogłoszenie postępowania w trybie konkursu ofert w rodzaju AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA w zakresie

29-05-2015

Odwołanie postępowania w trybie konkursu ofert nr 06-15-000032/AOS/02/1/02.1009.001.02/01 w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna.
Ogłoszenie postępowania – świadczenia w zakresie rzadkich wad wrodzonych metabolizmu u dzieci.


Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie odwołuje postępowanie w trybie konkursu ofert nr 06-15-000032/AOS/02/1/02.1009.001.02/01 w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna – świadczenia w zakresie rzadkich wad wrodzonych metabolizmu u dzieci, na terenie Małopolski.
Podstawę prawną odwołania w/w postępowania stanowi § 3 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy (Dz.U. z 2014 r., poz. 1980).
Jednocześnie Oddział Funduszu uprzejmie informuje, iż w dniu 28 maja 2015 r. został ponownie ogłoszony konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna – świadczenia w zakresie rzadkich wad wrodzonych metabolizmu u dzieci, na terenie Małopolski.
Informator o postępowaniu konkursowym oraz materiały informacyjne są dostępne na stronie www.nfz-krakow.pl  w zakładce Kontraktowanie 2015 r.
Oferty należy składać bezpośrednio w siedzibie MOW NFZ w Krakowie ul. Józefa 21, do dnia 11czerwca 2015 r. do godz. 16.00 lub za pośrednictwem poczty.

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Dział Kontraktowania Świadczeń
                                                                                             Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
tel. 29 88 269,274,171


 

Wszystkie aktualności