Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Odwołanie komunikatu z dn.12.07.2010 r. dotyczącego definicji psychoterapeuty

03-09-2010

Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, że zostaje uchylona w całości treść komunikatu z dnia 12 lipca 2010r. dotyczącego definicji psychoterapeuty.
Równocześnie wyjaśniam, że wymienione w komunikacie z dnia 12 lipca 2010r pismo Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia znak: NFZ/CF/DSOZ/2010/075/0417/W/09773/MCK z dnia 26 maja 2010r nie zawierało w swej treści jakichkolwiek rozszerzeń czy doprecyzowania definicji psychoterapeuty w stosunku do Zarządzenia Nr 60/2009/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 2 listopada 2009r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.
Przytoczone w ww. komunikacie wytyczne Pana prof. dr hab. n. med. Marka Jaremy Konsultanta Krajowego w dziedzinie Psychiatrii są definicją psychoterapeuty przygotowaną przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne przesłaną do Prezesa NFZ jako oficjalne stanowisko środowiska psychiatrycznego.

Wszystkich Państwa, a zwłaszcza Tych, którzy udzielają świadczeń z udziałem psychoterapeuty oraz zajmują się szkoleniem psychoterapeutów  za zaistniałą sytuację przepraszam.

p.o. Z-ca Dyrektora ds. Medycznych
Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
lek. med. Mirosław Gierka

Wszystkie aktualności