Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Odwołanie postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert w rodzaju LECZENIE SZPITALNE o numerach: 06-15-000033/LSZ/03/5/03.

28-05-2015

Odwołanie postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert w rodzaju: leczenie szpitalne

Dyrektor Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie odwołuje w całości postępowania prowadzone w trybie konkursu ofert w rodzaju: leczenie szpitalne o numerze/ach:


06-15-000033/LSZ/03/5/03.0000.367.02/01
06-15-000036/LSZ/03/5/03.0000.369.02/01


Podstawę prawną odwołania w/w postępowania/ń stanowi art. 139 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 581) w związku z § 3 ust. 2 pkt 11 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu ogłaszania  o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy (Dz. U. 2014 r. poz. 1980) oraz zastrzeżenie zawarte w ogłoszeniu o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert.

 

                                                                                         Dział Programów Lekowych i Chemioterapii
                                                                                                               MOW NFZ w Krakowie
                                                                                                                      tel. 12 29 88 491


 

Wszystkie aktualności