Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Odwołanie postępowania w trybie konkursu ofert nr 06-13-000027/SPO/14/1/14.2142.026.04/1 w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i o

07-01-2013

Odwołanie postępowania w trybie konkursu ofert
nr 06-13-000027/SPO/14/1/14.2142.026.04/1
w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze na terenie: powiat chrzanowski (1203)


 
Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie  odwołuje   w dniu 04 stycznia 2013 r. postępowanie w trybie konkursu ofert nr 06-13-000027/SPO/14/1/14.2142.026.04/1 w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze na terenie: powiat chrzanowski (1203).
 
Podstawę prawną odwołania w/w postępowania stanowi art. 139 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.) w związku z § 2 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2004r. w sprawie sposobu ogłaszania  o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez  Narodowy  Fundusz Zdrowia, zapraszania do udziału w rokowaniach, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej oraz jej zadań (Dz. U. 2004 r. Nr 273, poz. 2719).
 

 

Przewodniczący Komisji Konkursowej
tel.: (12) 29-88-267

Wszystkie aktualności